Pedijatrijska ambulanta

Pedijatrija je grana medicine koja je definisana objektom svog interesa – djetetom, od rođenja do kraja adolescencije.

To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi s granicama pedijatrije posljednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem djeluje pedijatrija proširio, unazad od samog začeća i unaprijed do vremena nakon dostizanja zrelosti.

U pedijatrijskoj ambulanti “Kids Medical” se sprovodi specijalistička i subspecijalistička djelatnost u okviru dijagnostike, prevencije, liječenja, i praćenja pedijatrijskih bolesnika organizovana na principu ambulantne zdravstvene zaštite.

U okviru opšte pedijatrije sprovode se sistematski pregledi novorođenčadi i dojenčadi, kao i pregledi, dijagnostika i liječenje bolesne djece.

Preventivna medicina je izuzetno važna u djetinjstvu jer postavlja osnovu za bolje zdravlje i smanjuje rizik od bolesti u starijem dobu. Pregled kod pedijatra u našem savjetovalištu će vam pružiti informacije o razvoju, ishrani, higijenskoj njezi djeteta, vakcinaciji u skladu sa kalendarom, o posljednjim infektivnim bolestima koje “trenutno vladaju” i kako da postupite ako se dijete razboli.

Kontaktirajte nas za pitanja, nedoumice ili zakazivanje pregleda!

KONTAKT